Komponis bespeur kwessies in jou platform: Jou komponis afhanklikhede vereis 'n PHP weergawe ">= 7.3.0". Jy loop 7.1.32. Jou Composer-afhanklikhede vereis dat die volgende PHP-uitbreidings geïnstalleer moet word: exif, fileinfo, iconv, mbstring, zip